Den moderne telefonpasning

En af de funktioner, jeg varetager i mit job, er at holde kontakten til nogle af de største webshops, vi servicerer. Jeg foretager små opkald til dem for at høre, om der er noget, vi kan gøre bedre for dem. Vi vil jo gerne have dem som kunder i lang tid. Men det er som sagt store shops, og det kan være svært at få fat i de rigtige personer. De har jo super travlt med købmandskabet.

Chat live

Når jeg ikke kan fange dem på telefonen, kan det være, fordi jeg ikke har det rigtige nummer. Det hænder, at de skifter personale, og langt de fleste arbejder kun med mobiltelefoner. Så hver gang en person forlader en shop, så kommer der et nyt telefon nummer til den, som overtager stillingen. Når det sker, så plejer jeg at skrive til shoppens e-mailadresse. Det er ikke altid, at de er lige gode til at svare på den der info@….dk adresse. Så er det virkeligt rart, hvis shoppen har Live Chat. De plejer at svare lynhurtigt på den. Af en eller anden grund er det den nye måde, man kommunikerer på. En mellemting mellem en mail dialog og en telefonsamtale.

Telefonpasning anno 2019

Selvom jeg måske ikke chatter med den person, jeg egentlig skal have fat i, så får jeg altid svar på, hvornår jeg kan nå ham eller hende. Hvis de ikke er i selve butikken, så får jeg altid at vide, hvor jeg skal skrive til, eller jeg får det korrekte telefonnummer. Det er en stor hjælp i mit job. Især fordi de personer, jeg skal tale med, har super travlt. Når jeg ikke er heldig at finde dem i første forsøg, så er live chatten virkelig kommet højt på liste over andre kanaler, hvor jeg kan lede efter dem. Det er en stor lettelse for mig, at jeg ikke behøver at lede fx på LinkedIn eller i Kraks. I mine øjne er det efterhånden lige så vigtigt som en god og professionel telefon pasning!