Myter om stråtag

Der er mange mennesker, som er overbeviste om, at stråtage er brandfarlige, dyre at vedligeholde, og at de er grund til, at forsikringen er dyr.
Det er overbevisninger, som måske var reelle for mange år siden. Sådan er det bare ikke længere.

Stråtag er ikke dyrt

Et stråtag er ikke dyrere end andre former for tage. Faktisk er et tag lavet af skiffer den dyreste form for tag, du kan få. Forsikringen, du skal betale, er måske en lille, bitte smule dyrere, end den ville have været, hvis du havde et almindeligt tegltag. Men her taler vi måske om 100 kroner om måneden. De fleste forsikringsselskaber er ved at få øjnene op, for at nye materialer er kommet til, som kan forhindre fx brandfaren.

Brandfare?

Brandfaren, ja, den er der, men det gælder for alle tag.
Stråtag kan virke, som om de inviterer til at blive brændt af, fordi de er lavet af naturmateriale. Strå og halm er meget brandfarlige materialer, men faktisk er det sådan, at i dag kan et stråtag brandsikres. Der findes særlige materialer og metoder at bruge dem på, så brandfaren formindskes. Der eksisterer ikke beviser for, at stråtage brænder oftere end andre tage.

Der er dog nogle særlige regler, som du skal overholde, når du vil have stråtag på dit hus. De regler relaterer til brandfaren og kort fortalt går de mest ud på, at stråtækte bygninger skal befinde sig mindst 10 m fra skel og andre bygninger. Hvorfor det? Jo fordi, hvis der går brand i et stråtag, så spreder ilden sig meget hurtigt. Flyveild kan springe længere end 10 m. Men det sker sjældent. Så for at undgå, at en brand breder sig fra eller til naboens hus, har man sat den grænse.

Vedligeholdelse af stråtag

Vedligeholdelse og reparation af stråtag kan være dyrt, men der er intet, som tyder på, at stråtage skal repareres oftere end andre tage. Ja, det er nødvendigt at holde øje med et stråtag. Men det skal du alligevel også med alle andre former for tage. Tegl kan knække, tagrør kan rådne.

Få dit stråtag efterset af og til af en professionel tækkemand.